پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
36,990,000تومان
تاریخ اعتبار :
بهار و تابستان 1402
کشور مقصد :
سریلانکا
شهر مقصد :
کلمبو کندی بنتوتا
مدت اقامت :
8 شب (3 شب کلمبو+2 شب کندی+3 شب بنتوتا)
خط هوایی : Air Arabia
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
WONDER
4
H.B
THE TOPAZ
4
H.B
36,990,000 تومان 51,790,000 تومان 28,990,000 تومان 23,990,000 تومان
THE TOPAZ
4
H.B
37,990,000 تومان 52,790,000 تومان 29,490,000 تومان 23,990,000 تومان
38,990,000 تومان 55,390,000 تومان 30,590,000 تومان 23,990,000 تومان
38,990,000 تومان 55,390,000 تومان 30,590,000 تومان 23,990,000 تومان
THE PALMS
4
H.B
39,990,000 تومان 56,890,000 تومان 30,590,000 تومان 23,990,000 تومان
THE PALMS
4
H.B
39,990,000 تومان 56,890,000 تومان 30,590,000 تومان 23,990,000 تومان
41,790,000 تومان 57,390,000 تومان 31,600,000 تومان 23,990,000 تومان
42,490,000 تومان 58,390,000 تومان 31,600,000 تومان 23,990,000 تومان
42,990,000 تومان 59,090,000 تومان 31,600,000 تومان 23,990,000 تومان
43,390,000 تومان 60,290,000 تومان 31,600,000 تومان 23,990,000 تومان
49,990,000 تومان 72,490,000 تومان 34,290,000 تومان 23,990,000 تومان
51,490,000 تومان 77,090,000 تومان 34,290,000 تومان 23,990,000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

36,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51,790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

37,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52,790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

38,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

38,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

39,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56,890,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

39,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56,890,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

41,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,600,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

42,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

58,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,600,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

42,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

59,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,600,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

43,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31,600,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

49,990,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

72,490,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

51,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

23,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

به دلیل نوسانت قیمت ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

بلیط رفت و برگشت، نرانسفر رفت و برگشت شهری،گشت شهری در کلمبو و کندی و بنتوتا طبق برنامه سفر

بیمه مسافرتی

تور سریلانکا از تهران ارزان قیمت ویژه بهاروتابستان + بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره + پرواز ایرعربیا + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با آژانس پدیده بال

.

برنامه سفر:

روز اول:

رسیدن به کندی و ترانسفر به هتل , درمسیر از فیل ھای پینوالا و باغ ادویه بازدید خواھید داشت (اقامت در کندی)

روز دوم:

پس از صرف صبحانه گشت شهری در کندی انجام میشود, بازدید از باغ گیاه شناسی سلطنتی، بازار کندی، گالری جواھرات. بعد از ظهر از معبد دندان و نمایش رقص ھای فرھنگی سریلانکا بازدید خواھید داشت. (اقامت در کندی)

روز سوم:

پس از صرف صبحانه کل روز برای استراحت در اختیار مسافر میباشد (اقامت در کندی)

بازدید از آبشار, قایق سواری, پارک حیات وحش بصورت اختیاری میباشد!

روز چهارم:

پس از صرف صبحانه ترانسفر به شهر بنتوتا انجام میشود (اقامت در بنتوتا)

روز پنجم:

پس از صرف صبحانه گشت شهری در بنتوتا انجام میشود, قایق سواری در رودخانه مادهو, بازدید از مراکز نگھداری لاکپشت ھا (اقامت در بنتوتا)

روز ششم:

پس از صرف صبحانه کل روز برای استراحت در اختیار مسافر میباشد (اقامت در بنتوتا)

روز هفتم:

پس از صرف صبحانه کل روز برای استراحت در اختیار مسافر میباشد (اقامت در کلمبو)

روز هشتم:

پس از صرف صبحانه گشت شهری در کلمبو انجام میشود, بازدید از میدان استقلال و موزه ملی (اقامت در کلمبو)

روز نهم:

ترانسفر جهت بازگشت به ایران انجام میشود.

.

***نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان می باشد.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه جداگانه به عهده مسافر و الزامی است.

*** هزینه ویزا 60 دلار می باشد که مسافر در فرودگاه کلمبو جداگانه باید بپردازد.

*** داشتن کارت واکسن الزامی می باشد (تمام واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت) و یا تست منفى پى سى آر ٧٢ ساعت قبل.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور سریلانکا
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : شنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Air Arabia