پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
31500000 تومان
تاریخ اعتبار :
تاریخ پرواز 4و11 مهر 1402
کشور :
تایلند
شهر :
پاتایا
مدت اقامت :
8 شب و 9 روز
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
31500000 تومان 36100000 تومان 33100000 تومان 3rd road
32700000 تومان 38600000 تومان 29200000 تومان
32700000 تومان 38600000 تومان 32700000 تومان 32700000 تومان 29400000 تومان south ptv
33100000 تومان 39400000 تومان 32700000 تومان 32700000 تومان 29200000 تومان 2nd road
33100000 تومان 39400000 تومان 34800000 تومان 34800000 تومان 29400000 تومان south ptv
33600000 تومان 40200000 تومان 29600000 تومان 2nd road
34000000 تومان 41100000 تومان 38200000 تومان 38200000 تومان 29700000 تومان beach road
38200000 تومان 49400000 تومان 39800000 تومان 39800000 تومان 31400000 تومان naklua
one patio
5
B.B
39400000 تومان 51900000 تومان 39400000 تومان 39400000 تومان 31900000 تومان naklua
48600000 تومان 70300000 تومان 48600000 تومان 48600000 تومان 35600000 تومان 2nd road
34400000 تومان 41900000 تومان 35700000 تومان 35700000 تومان 29900000 تومان 2nd road
34400000 تومان 41900000 تومان 35700000 تومان 35700000 تومان 29900000 تومان beach road
34400000 تومان 41900000 تومان 34400000 تومان 34400000 تومان 29900000 تومان naklua
35700000 تومان 44400000 تومان 39400000 تومان 39400000 تومان 30400000 تومان beach road
35700000 تومان 44400000 تومان 35700000 تومان 35700000 تومان 30400000 تومان jomtien
35700000 تومان 44400000 تومان 36900000 تومان 36900000 تومان 30400000 تومان naklua
36500000 تومان 46100000 تومان 39800000 تومان 39800000 تومان 30400000 تومان 2nd road
36500000 تومان 46100000 تومان 37700000 تومان 37700000 تومان 30700000 تومان beach road
36900000 تومان 46900000 تومان 39800000 تومان 39800000 تومان 30900000 تومان beach road
37300000 تومان 47800000 تومان 39400000 تومان 39400000 تومان 31000000 تومان 2nd road
37700000 تومان 48600000 تومان 42300000 تومان 42300000 تومان 31200000 تومان
37700000 تومان 48600000 تومان 37700000 تومان 37700000 تومان 31200000 تومان naklua
37700000 تومان 48600000 تومان 37700000 تومان 37700000 تومان 31200000 تومان beach road
38200000 تومان 49400000 تومان 31400000 تومان phratamnak
39000000 تومان 51000000 تومان 31700000 تومان 2nd road
39400000 تومان 51900000 تومان 39400000 تومان 39400000 تومان 31900000 تومان phratamnak
50300000 تومان 73700000 تومان 52800000 تومان 52800000 تومان 36200000 تومان naklua
51100000 تومان 73300000 تومان 51100000 تومان 51100000 تومان 36600000 تومان jomtien
cape dara
5
B.B
51900000 تومان 77000000 تومان 51900000 تومان 51900000 تومان 36200000 تومان naklua

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

33100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
3rd road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
نرخ اتاق دو تخته

32700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

32700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29400000 تومان

موقعیت مکانی
south ptv
توضیحات
درجه
3
نرخ اتاق دو تخته

33100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

32700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29200000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

34800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29400000 تومان

موقعیت مکانی
south ptv
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29600000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
3
نرخ اتاق دو تخته

34000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

38200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

38200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29700000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31400000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31900000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

70300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

48600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35600000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

35700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29900000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
4
نرخ اتاق دو تخته

34400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

35700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29900000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

34400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

34400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

29900000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30400000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

35700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30400000 تومان

موقعیت مکانی
jomtien
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30400000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30400000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

37700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30700000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30900000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31000000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

42300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

37700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31200000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

37700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31200000 تومان

موقعیت مکانی
beach road
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31400000 تومان

موقعیت مکانی
phratamnak
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31700000 تومان

موقعیت مکانی
2nd road
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

39400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31900000 تومان

موقعیت مکانی
phratamnak
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

52800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36200000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36600000 تومان

موقعیت مکانی
jomtien
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36200000 تومان

موقعیت مکانی
naklua
توضیحات
برنامه سفر

توضیحات تور

جاذبه گردشگری پاتایا

1)آکواریوم پاتایا

از بزرگ‌ترین آکواریوم‌های جهان است که دنیایی متفاوت را به گردشگران عرضه کرده است. ۵ هزار جانور آبزی در ۲۰۰ گونه مختلف در این آکواریوم زندگی می‌کنند. که ارزش دیدن دارد و برای فرزندان شما جذابت دارد

----------------------------------------------------------------

2)مرکز فستیوال پاتایا

مرکز فستیوال پاتایا از سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز به کار کرده و بلندترین بنای نوار ساحلی پاتایا محسوب می‌شود. همچنین در این مرکز در حدود ۳۰۰ فروشگاه شامل نمایندگی برندهای مشهور جهان در زمینه پوشاک حضور دارند.

----------------------------------------------------------------

3) پارک آبی رامایانا

پارک آبی رامایانا در فضایی به وسعت ۱۸۴ هزار مترمربع و با ۵۰ سرسره و تفریحات آبی دیگر میزبان گردشگران است. این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های آبی تایلند به‌شمار می‌رود. که یکی از تفریحات مفرح می باشد

----------------------------------------------------------------

4) گالری هنر در بهشت پاتایا

گالری هنر در بهشت پاتایا در تایلند، یک گالری هنری جذاب و زیبا است که با نمایش نقاشی‌های سه بعدی، فاصله مخاطب را با هنر از بین برده است. هنرمندان این آثار، با استفاده از تکنیک‌های نقاشی، باعث ایجاد خطای دید شده که جذابت زیادی برای گردشگران دارد

----------------------------------------------------------------

5) معبد فرا یایی

معبد فرا یایی (Wat Phra Yai) یکی از نمادهای مهم و مشهور شهر پاتایا است. این معبد سال ۱۹۷۲ ساخته شده و یک مجسمه بزرگ و طلایی از بودا در آن قرار دارد که ۱۲ متر ارتفاع داشته و رو به دریا قرار گرفته است.

----------------------------------------------------------------

6) موزه بطری های شیشه ای

موزه‌ی بطری‌های شیشه‌ای شامل بیش از ۳۰۰ نمونه اثر هنری دست ساز است که دورن بطری‌های شیشه‌ای نگهداری می‌شوند. این آثار که همگی متعلق به یک مجسمه‌ساز آلمانی به نام «پیتر بدلایس» است

----------------------------------------------------------------

7) اوت لت پریمیوم پاتایا

اوت‌لت پریمیوم پاتایا از مراکز خرید پاتایا است. بیشتر اجناس پریمیوم شامل تخفیف‌های ۵۰٪ است؛ اما از آنجا که تمام اجناس فروشگاه‌های این مرکز خرید شامل تخفیف نمی‌شوند،

----------------------------------------------------------------

8) مینی سیام

مینی سیام شامل سایز کوچک شده و ماکت‌هایی از آثار باستانی‌ کشور‌های مختلف جهان است که در پاتایا قرار دارد. بناهایی چون برج ایفل و ... وجود دارد

----------------------------------------------------------------

9) دریاچه نقره ای پاتایا

دریاچه نقره ای پاتایا بدون شک نشستن در طبیعتی زیبا و نوشیدن یک نوشیدنی خنک آرامشی ناب به همراه دارد. دریاچه‌ی نقره‌ای با مناظر بسیار زیبا و آرامش‌بخش اطرافش، مکانی عالی برای خوردن یک وعده ناهار به‌یا وعده غذایی خوشمزه می باشد

----------------------------------------------------------------

10) واکینگ استریت پاتایا

خیابان واکینگ پاتایا که با نام واکینگ استریت پاتایا نیز شناخته می‌شود، با طول ۷۶۲ متر، منطقه تفریح و سرگرمی پاتایا به‌شمار می‌رود. با مراکز تفریح شبانه متعددکه گردشگران را به خود جذب می کند

----------------------------------------------------------------

11) معبد بودای بزرگ پاتایا

معبد بودای بزرگ پاتایا مکانی مقدس برای بودایی‌ها به‌ شمار می‌رود و روی تپه پراتومناک، بین پاتایا و ساحل جمتین قرار دارد. با ارتفاع ۱۸ متر، این مجسمه بزرگ و طلایی بودا از میان درختان به‌خوبی دیده می‌شود.

----------------------------------------------------------------

12) ساحل جامتین

ساحل جامتین در ۳ کیلومتری جنوب شهر پاتایا قرار دارد و در حاشیه آن اقامتگاه‌های لوکس، هتل‌های ساحلی، رستوران و مراکز خرید می باشد

----------------------------------------------------------------

13) باغ استوایی نانگ نوچ

باغ استوایی نانگ نوچ که با نام باغ گیاه‌شناسی استوایی نانگ نوچ نیز شناخته می‌شود، دو کیلومتر مربع وسعت دارد و در استان چونبوری واقع شده است. می‌توان از طریق اتوبوس، تاکسی یا خودورهای شخصی به این باغ رسید

----------------------------------------------------------------

14) مرکز خرید اوت لت پاتایا

مرکز خرید اوت لت پاتایا (Outlet Mall Pattaya) یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدار ترین مراکز خرید پاتایا، است. این مرکز دارای نمایندگی‌هایی از برندهای معروف مانند نایک، آدیداس، لاگوست

----------------------------------------------------------------

15) بازار شبانه خیابانی تپرازیت

بازار شبانه خیابانی تپرازیت (Thep Prasit Night Market) یکی از بزرگترین بازارچه‌های محلی و در عین حال جاذبه‌های توریستی پاتایا است که روزهای آخر هفته برگزار می‌شود.

----------------------------------------------------------------

16) روستای فیل های پاتایا

روستای فیل های پاتایا از دهکده‌های فرهنگی تایلند در پاتایا است که از فیل‌های از کارافتاده و پیر نگهداری می‌کند. در این روستا می‌توانید به فیل‌ها غذا دهید یا از تماشای اجراهای زنده‌ انها لذت برد

----------------------------------------------------------------

17) بازار شبانه پاتایا

تایلند مقصدی جذاب برای گردشگری است و خصوصا گردشگران ایرانی این کشور را بسیار برای سفر انتخاب می‌کنند.

----------------------------------------------------------------

18)پارک سنگی میلیون سال و مزرعه‌ تمساح پاتایا

پارک سنگی میلیون سال و مزرعه‌ تمساح پاتایا در ۹ کیلومتری شهر پاتایا قرار دارد. این پارک دارای صخره‌های بسیار بزرگ با قدمت چند صد سال است. بیش از ۱۰۰۰ تمساح به همراه حیوانات دیگری در این پارکک وجود دارد

----------------------------------------------------------------

19) جزیره لان (کو لان)

جزیره لان که با نام کو لان نیز شناخته می‌شود، یکی از زیباترین جزایر مرجانی با سواحل شنی سفید و آب‌های شفاف است و در هفت کیلومتری جنوب غربی پاتایا قرار دارد.

----------------------------------------------------------------

20) پناهگاه حقیقت

پناهگاه حقیقت (Sanctuary of Truth) یکی از بهترین آثار ساخته شده از چوب به‌ شمار می‌رود و منعکس‌کننده دیدگاه قدیم، دانش کهن، حکمت و فلسفه شرقی است. شوی دلفین‌ها از جمله سرگرمی‌ها این مجموعه می باشد

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر فرودگاهی

ویزا توریستی

نوع تور

ساحل

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور پاتایا
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : SalamAir