پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
38380000تومان
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
کرابی پوکت
مدت اقامت :
7 روز( 3 شب کرابی+4 شب پوکت)
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
neptune
3
B.B
38380000 تومان 47240000 تومان 35590000 تومان
40190000 تومان 50850000 تومان 40190000 تومان 36350000 تومان
40570000 تومان 51880000 تومان 40570000 تومان 36350000 تومان
42770000 تومان 55920000 تومان 37420000 تومان
4363000 تومان 57210000 تومان 43630000 تومان 37420000 تومان
44270000 تومان 59540000 تومان 44270000 تومان 370650000 تومان
46080000 تومان 62550000 تومان 46080000 تومان 38280000 تومان
46080000 تومان 62550000 تومان 46080000 تومان 38280000 تومان
46770000 تومان 63580000 تومان 46770000 تومان 38520000 تومان
48570000 تومان 67790000 تومان 48570000 تومان 39150000 تومان
50980000 تومان 72610000 تومان 50980000 تومان 39990000 تومان
51750000 تومان 74070000 تومان 51750000 تومان 40270000 تومان
59880000 تومان 90320000 تومان 43110000 تومان
60440000 تومان 91010000 تومان 60440000 تومان 43310000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4363000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

59540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

44270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

370650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

63580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

72610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

74070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40270000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

90320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

60440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

91010000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

60440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

تاریخ 6 ، 13 ، 20 ، 24 بهمن نرخ پکیج +3 میلیون تومان می باشد

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

پرواز/بلیط داخلی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (پوکت+کرابی)
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : جمعه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : SalamAir