پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
25990000تومان
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
سریلانکا
شهر مقصد :
کلمبو کندی بنتوتا
مدت اقامت :
8 شب (3 شب کلمبو+2 شب کندی+3 شب بنتوتا)
خط هوایی : Air Arabia
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
25990000 تومان 34190000 تومان 20090000 تومان 14990000 تومان
27490000 تومان 36590000 تومان 20490000 تومان 14990000 تومان
29490000 تومان 40190000 تومان 21690000 تومان 14990000 تومان
29990000 تومان 39790000 تومان 21490000 تومان 14990000 تومان
31490000 تومان 43790000 تومان 22100000 تومان 14990000 تومان
33490000 تومان 45590000 تومان 23490000 تومان 14990000 تومان
36490000 تومان 49190000 تومان 25490000 تومان 14990000 تومان
37490000 تومان 56390000 تومان 24800000 تومان 14990000 تومان
38490000 تومان 57390000 تومان 24800000 تومان 14990000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

25990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

27490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

29490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

29990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

31490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

33490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

36490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

37490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
H.B
درجه
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

38490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

به دلیل نوسانت قیمت ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

بلیط رفت و برگشت، نرانسفر رفت و برگشت شهری،گشت شهری در کلمبو و کندی و بنتوتا طبق برنامه سفر

بیمه مسافرتی

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور لوکس سریلانکا
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Air Arabia