پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
14,680,000تومان
تاریخ اعتبار :
بهار 1402
کشور مقصد :
امارات متحده عربی
شهر مقصد :
دبی
مدت اقامت :
3 شب
خط هوایی : Iran Air Tours
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
15,680,000 تومان 18,740,000 تومان 10,000,000 تومان
16,770,00 تومان 20,670,00 تومان 15,480,000 تومان 10,000,000 تومان
16,100,000 تومان 21,250,000 تومان 155,580,000 تومان 10,000,000 تومان
17,180,000 تومان 21,485,000 تومان 14,520,000 تومان 10,000,000 تومان
18,070,000 تومان 23,170,000 تومان 14,620,000 تومان 10,000,000 تومان
19,030,000 تومان 25,090,000 تومان 17,980,000 تومان 10,000,000 تومان
19,030,000 تومان 25,090,000 تومان 17,980,000 تومان 10,000,000 تومان
20,950,000 تومان 28,930,000 تومان 177,020,000 تومان 10,000,000 تومان
22,590,000 تومان 32,000,000 تومان 19,140,000 تومان 10,000,000 تومان
22,590,000 تومان 32,000,000 تومان 22,020,000 تومان 10,000,000 تومان
22,730,000 تومان 32,390,000 تومان 19,520,000 تومان 10,000,000 تومان
23,450,000 تومان 33,830,000 تومان 17,120,000 تومان 10,000,000 تومان
27,630,000 تومان 42,090,000 تومان 10,000,000 تومان
29,470,000 تومان 45,370,000 تومان 10,000,000 تومان
43,390,000 تومان 73,200,000 تومان 20,020,000 تومان 10,000,000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15,680,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18,740,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16,770,00 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20,670,00 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15,480,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16,100,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21,250,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

155,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17,180,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21,485,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18,070,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23,170,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14,620,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19,030,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17,980,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19,030,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17,980,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20,950,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28,930,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

177,020,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,000,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,140,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,000,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,020,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22,730,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,390,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23,450,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17,120,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27,630,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29,470,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45,370,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73,200,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20,020,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

*** مسافر برای خروج از دبی برای ورود به ایران در فرودگاه دبی باید تست کرونا انجام دهد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 3.900.000 تومان می باشد.

*** این پکیج شامل ترانسفر نمی باشد و هزینه آن جداگانه از مسافر دریافت می گردد .

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

نوع تور

هنر و فرهنگ

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور دبی3شب (ویژه بهار)
روزهای رفت : جمعه
روزهای برگشت : دوشنبه
خط هوایی : Iran Air Tours