پدیده تراول

طبق اعلام بانک مرکزی ‌از امروز مسافران می‌توانند بعد از عبور از گیت فرودگاه، علاوه بر باجه بانک ملی، از طریق خودپردازهای مستقر در فرودگاه اسکناس دلار دریافت کنند.