پدیده تراول

برای مسافرت های خارجی،بیمه مسافرتی به نفع بیمه شونده است. اگر خدای ناکرده در طی سفر، دچار یک حادثه غیر مترقبه شوید، این بیمه با توجه به تعهداتی که در بیمه نامه درج شده، از مسافر از نظر مالی و سایر شرایط، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای مثال، اگر یک مسافر دچار حادثه شده و به بیمارستان انتقال داده شود، چنانچه نیاز باشد یک همراه بر بالین وی حاضر گردد، شرکت بیمه موظف است که هزینه رفت و برگشت این همراه را پرداخت کند. ارسال دارو از کشور مبدا نیز از دیگر خدماتی است به واسطه خرید این بیمه شامل حال مسافرین خواهد شد.

نحوه پرداخت خسارت در بیمه مسافرتی

با توجه به این که خسارت اتفاق افتاده در این بیمه نامه خارج از کشور بوده و مسافر هیچ دسترسی به نمایندگی بیمه داخل کشور ندارد، روند پرداخت خسارت برای این بیمه نامه کمی متفاوت می‌باشد. پیگیری خسارت در بیمه نامه‌های مسافرتی به شرح زیر است،

بیمه شده (مسافر) در طول مدت سفر در هر کجا که باشد در زمانی که حادثه‌ای رخ دهد و یا هزینه درمانی برای وی ایجاد شود، با شماره‌ای که روی بیمه نامه مسافرتی درج شده است تماس گرفته و مشخصات بیمه نامه مسافرتی خود را به صورت نام بیمه شده، شماره بیمه نامه و مدت اعتبار بیمه نامه را به اپراتور اطلاع دهد. برخی از شرکت‌های بیمه دارای اپراتور فارسی زبان هستند و کار شما راحت است. چراکه ممکن است اتفاقی بیافتد که شما قادر نباشید شرح حادثه را صورت کامل به اپراتور انگلیسی زبان بیان کنید.

بیمه مسافرتی

ولی در صورت نداشتن اپراتور فارس زبان مسافر می‌تواند در طی سفر، باید تمام هزینه هایی که پرداخت کرده، به همراه رسید آنها نزد خود نگه داشته و بعد از آنکه به کشور، بازگشت تمامی مدارک را به شرکت بیمه ارائه دهد و خسارت خود را دریافت کند. و خسارتی که به او وارد شده است را دریافت کند،