پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
1495 یورو + 25.500.000 تومان
تاریخ اعتبار :
بهار 1402
کشور مقصد :
فرانسه ایتالیا
شهر مقصد :
پاریس رم
مدت اقامت :
4 شب پاریس، 3 شب رم
خط هوایی : Iran Air
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
1490 یورو 25500000 تومان تومان 2190 یورو 25500000 تومان تومان 1090 یورو 22500000 تومان 990 یورو 22500000 تومان
1590 یورو 25500000 تومان 2290 یورو 25500000 تومان 1190 یورو 22500000 تومان 1090 یورو 22500000 تومان
1690 یورو 25500000 تومان 2490 یورو 25500000 تومان 1490 یورو 22500000 تومان 1290 یورو 22500000 تومان
GENOVA
4
B.B
1850 یورو 25500000 تومان 2790 یورو 25500000 تومان 1650 یورو 22500000 تومان 1450 یورو 22500000 تومان
2200 یورو 25500000 تومان 3490 یورو 25500000 تومان 1970 یورو 22500000 تومان 1750 یورو 22500000 تومان
2450 یورو 25500000 تومان 3990 یورو 25500000 تومان 2250 یورو 22500000 تومان 2050 یورو 22500000 تومان
3050 یورو 25500000 تومان 5190 یورو 25500000 تومان 2750 یورو 22500000 تومان 2750 یورو 22500000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490 یورو

25500000 تومان تومان

نرخ اتاق یک تخته

2190 یورو

25500000 تومان تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1090 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1690 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2200 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1970 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1750 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2450 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3050 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5190 یورو

25500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2750 یورو

22500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750 یورو

22500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنما بین شهری

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

صخره نوردی

ماجراجویی

نقاط ناشناخته

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور فرانسه ایتالیا(پاریس+رم)
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
نوع کشتی : معمولی
خط هوایی : Iran Air