پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
33990000تومان
تاریخ اعتبار :
نوروز1402
کشور مقصد :
هندوستان
شهر مقصد :
گوا
مدت اقامت :
6 شب
خط هوایی : Air Arabia
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
33990000 تومان 43790000 تومان 26290000 تومان 24490000 تومان
34890000 تومان 45500000 تومان 26990000 تومان 24490000 تومان
38990000 تومان 53590000 تومان 30690000 تومان 24490000 تومان
40490000 تومان 56590000 تومان 31790000 تومان 24490000 تومان
41990000 تومان 58490000 تومان 32490000 تومان 24990000 تومان
43790000 تومان 61990000 تومان 33790000 تومان 24990000 تومان
45990000 تومان 66290000 تومان 35490000 تومان 24990000 تومان
46990000 تومان 67290000 تومان 35490000 تومان 24990000 تومان
49490000 تومان 72290000 تومان 37490000 تومان 24990000 تومان
47790000 تومان 69990000 تومان 36790000 تومان 24990000 تومان
50490000 تومان 75390000 تومان 38890000 تومان 38890000 تومان
51490000 تومان 76390000 تومان 38890000 تومان 24490000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

33990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

34890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

31790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

41990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

58490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

61990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

66290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

72290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

75390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

38890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

76390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

38890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

هزینه کودک زیر دو ساال 6.990000 تومان است

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

ماجراجویی

نقاط ناشناخته

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور گوا (نوروز 1402)
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Air Arabia