پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
38000000تومان
تاریخ اعتبار :
بهمن ماه
کشور مقصد :
عمان تایلند
شهر مقصد :
مسقط پوکت بانکوک
مدت اقامت :
1 شب مسقط 6 شب پوکت 3 شب بانکوک
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
neptuna
3
B.B
38000000 تومان 43160000 تومان 34650000 تومان
39180000 تومان 45500000 تومان 39180000 تومان 35070000 تومان
40470000 تومان 48080000 تومان 40470000 تومان 35520000 تومان
40600000 تومان 48340000 تومان 40600000 تومان 35570000 تومان
42920000 تومان 52980000 تومان 36380000 تومان
45120000 تومان 57370000 تومان 45120000 تومان 37150000 تومان
45630000 تومان 58400000 تومان 37330000 تومان
49500000 تومان 66140000 تومان 4950000 تومان 38680000 تومان
48470000 تومان 64080000 تومان 48470000 تومان 38320000 تومان
50790000 تومان 68720000 تومان 50790000 تومان 39140000 تومان
51570000 تومان 70270000 تومان 51570000 تومان 39410000 تومان
52210000 تومان 71560000 تومان 52210000 تومان 39630000 تومان
58530000 تومان 84200000 تومان 58530000 تومان 41840000 تومان
60600000 تومان 88330000 تومان 60600000 تومان 42570000 تومان
62530000 تومان 92200000 تومان 62530000 تومان 43240000 تومان
67560000 تومان 102260000 تومان 45010000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
5
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35070000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5+
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

58400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

66140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

64080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

68720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

70270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

71560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

58530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

84200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

58530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

60600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

88330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

60600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

62530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

92200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

62530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
O.R
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

67560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

102260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

45010000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (مسقط+پوکت+بانکوک)
روزهای رفت : جمعه
روزهای برگشت : دوشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت