پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
225 دلار +هزینه بلیط
تاریخ اعتبار :
نوروز 1402
کشور مقصد :
مالزی
شهر مقصد :
کوالالامپور
مدت اقامت :
7 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
225 دلار 355 دلار 265 دلار 145 دلار
245 دلار 395 دلار 265 دلار 150 دلار
245 دلار 395 دلار 245 دلار 150 دلار
275 دلار 450 دلار 265 دلار 155 دلار
MOV HOTEL
3
B.B
280 دلار 460 دلار 360 دلار 155 دلار
280 دلار 470 دلار 280 دلار 155 دلار
280 دلار 470 دلار 280 دلار 155 دلار
300 دلار 505 دلار 320 دلار 155 دلار
310 دلار 525 دلار 310 دلار 155 دلار
320 دلار 545 دلار 160 دلار
330 دلار 560 دلار 160 دلار
330 دلار 565 دلار 320 دلار 160 دلار
340 دلار 380 دلار 365 دلار 160 دلار
350 دلار 600 دلار 320 دلار 160 دلار
350 دلار 600 دلار 300 دلار 160 دلار
360 دلار 630 دلار 330 دلار 165 دلار
375 دلار 655 دلار 360 دلار 165 دلار
450 دلار 805 دلار 175 دلار
525 دلار 955 دلار 415 دلار 185 دلار
660 دلار 1220 دلار 660 دلار 105 دلار
685 دلار 1275 دلار 675 دلار 210 دلار

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

225 دلار

نرخ اتاق یک تخته

355 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

145 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

245 دلار

نرخ اتاق یک تخته

395 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

245 دلار

نرخ اتاق یک تخته

395 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

245 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

275 دلار

نرخ اتاق یک تخته

450 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

265 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

280 دلار

نرخ اتاق یک تخته

460 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

280 دلار

نرخ اتاق یک تخته

470 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

280 دلار

نرخ اتاق یک تخته

470 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

300 دلار

نرخ اتاق یک تخته

505 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

310 دلار

نرخ اتاق یک تخته

525 دلار

نرخ اتاق سه تخته

310 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

155 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 دلار

نرخ اتاق یک تخته

545 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 دلار

نرخ اتاق یک تخته

560 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 دلار

نرخ اتاق یک تخته

565 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

340 دلار

نرخ اتاق یک تخته

380 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

365 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

600 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

600 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

300 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

360 دلار

نرخ اتاق یک تخته

630 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

330 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

165 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

375 دلار

نرخ اتاق یک تخته

655 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

165 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

805 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

175 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

525 دلار

نرخ اتاق یک تخته

955 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

415 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

185 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1220 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

660 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

685 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1275 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

قیمت برای هفت شب اقامت برای هر نفرل با صبحانه است.

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

سیم کارت

گشت شهری

اخذ ویزای توریستی

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور مالزی (نوروز 1402)
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت