پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
970 دلار هزینه بلیط
کشور مقصد :
مالدیو
شهر مقصد :
ماله (مالدیو)
مدت اقامت :
5 شب 4 روز
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
1040 دلار 1465 دلار 610 دلار 610 دلار
1065 دلار 1925 دلار 140 دلار 140 دلار
1130 دلار 1935 دلار 550 دلار 550 دلار
1240 دلار 1825 دلار 770 دلار 370 دلار
1255 دلار
1355 دلار 2065 دلار 980 دلار 980 دلار
1385 دلار 2015 دلار 455 دلار 455 دلار
1405 دلار 2195 دلار 770 دلار 770 دلار
1410 دلار 2225 دلار 415 دلار 415 دلار
1450 دلار 2475 دلار 305 دلار 305 دلار
1580 دلار 2550 دلار 385 دلار 385 دلار
1900 دلار 2375 دلار 555 دلار 555 دلار
2030 دلار 1195 دلار
2400 دلار 895 دلار
3140 دلار 4790 دلار 1840 دلار

اطلاعات هتل

درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1040 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1465 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

610 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

610 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1065 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1925 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

140 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

140 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1130 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1935 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1240 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1825 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

370 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1255 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1355 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2065 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

980 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

980 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1385 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2015 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

455 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

455 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1405 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2195 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

770 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1410 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2225 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

415 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

415 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2475 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

305 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

305 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1580 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2550 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

385 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

385 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1900 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2375 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

555 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

555 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2030 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2400 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

895 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3140 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4790 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1840 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

کلیه نرخ ها به صورت دلاری است

ترانسفر فرودگاهی + قایق تندرو

امکانات هتل:

نوشیدنی در بدو ورود

امکانات پای و قهوه در اتاق ها

اینترنت رایگان

خذمات رایگان ماه عسل

استفاده ار امکانات هتل ( بدمنتون،اسکواش،والیبال ساخلی،بیلیارد)

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت شهری

ترانسفر نمایشگاهی

راهنمای تور

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور مالدیو 5 شب (نوروز1402)
روزهای رفت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت