پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
515 دلار +هزینه بلیط
کشور مقصد :
مالدیو
مدت اقامت :
4 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
515 دلار
625 دلار 450 دلار
670 دلار 465 دلار
925 دلار 570 دلار
985 دلار 845 دلار
705 یورو 465 دلار
1000 دلار 885 دلار
1115 دلار 1920 دلار
1350 دلار 1000 دلار
1880 دلار 1115 دلار
2055 دلار 1180 دلار
2595 دلار 1440 دلار

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

515 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

625 دلار

نرخ اتاق یک تخته

450 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

670 دلار

نرخ اتاق یک تخته

465 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

925 دلار

نرخ اتاق یک تخته

570 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

985 دلار

نرخ اتاق یک تخته

845 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

705 یورو

نرخ اتاق یک تخته

465 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000 دلار

نرخ اتاق یک تخته

885 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1115 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1920 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1000 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1880 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1115 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2055 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1180 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1440 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

لطفا هزینه اقامت کوذک با تخت و بدون تخت با ما چک شود

ترانسفر رفت و برگشت برای حداکثر دو نفر است

نوشیدنی خوش امد گویی

(گشت رایگان ، صبحانه شناور، عکاسی 30 دقیقه ای) یک بار در هر اقامت

مینی بار رایگان

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور مالدیو 4شب (نوروز1402)
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت