پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
408000000
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
پوکت بانکوک
مدت اقامت :
7 شب پوکت 3 شب بانکوک
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
36410000 تومان 43460000 تومان 36410000 تومان 31830000 تومان patong pratunam
37490000 تومان 45610000 تومان 37490000 تومان 32200000 تومان patong
37700000 تومان 46040000 تومان 37700000 تومان 32280000 تومان
40630000 تومان 51890000 تومان 40630000 تومان 33300000 تومان
43810000 تومان 58260000 تومان 43810000 تومان 34420000 تومان
45270000 تومان 61180000 تومان 45270000 تومان 34930000 تومان
48020000 تومان 66680000 تومان 48020000 تومان 35890000 تومان
49440000 تومان 69520000 تومان 49440000 تومان 36390000 تومان
46650000 تومان 63930000 تومان 46650000 تومان 35410000 تومان
48020000 تومان 66680000 تومان 48020000 تومان 35890000 تومان
49440000 تومان 69520000 تومان 49440000 تومان 36390000 تومان
51630000 تومان 73910000 تومان 51630000 تومان 37160000 تومان
57220000 تومان 85090000 تومان 57220000 تومان 39110000 تومان
61520000 تومان 93690000 تومان 61520000 تومان 40620000 تومان
60540000 تومان 91710000 تومان 60540000 تومان 40270000 تومان
62770000 تومان 96180000 تومان 62770000 تومان 41050000 تومان
70210000 تومان 111060000 تومان 43660000 تومان
87630000 تومان 145890000 تومان 87630000 تومان 49750000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

31830000 تومان

موقعیت مکانی
patong pratunam
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32200000 تومان

موقعیت مکانی
patong
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

58260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

61180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

66680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

63930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

66680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

57220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

85090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

57220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

61520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

93690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

61520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

60540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

91710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

60540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40270000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

62770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

96180000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

62770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

70210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

111060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

87630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

145890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

87630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

49750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ عرض قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

اخذ ویزای توریستی

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

راهنمای محلی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (بانکوک+پوکت)
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : SalamAir