پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
42600000 تومان
تاریخ اعتبار :
5،8،22،29 آبان و 6 آذر
کشور :
تایلند
شهر :
بانکوک پوکت
مدت اقامت :
7 شب پوکت 3 شب بانکوک
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
42600000 تومان 50400000 تومان
44600000 تومان 54400000 تومان 47200000 تومان 47200000 تومان 38200000 تومان
46600000 تومان 58300000 تومان 51100000 تومان 47700000 تومان 51100000 تومان
48000000 تومان 61200000 تومان 51000000 تومان 51000000 تومان 39400000 تومان
48800000 تومان 62900000 تومان 49700000 تومان 49700000 تومان 39700000 تومان
51800000 تومان 68700000 تومان 53700000 تومان 53700000 تومان 40700000 تومان
52400000 تومان 70000000 تومان 52900000 تومان 52900000 تومان 41000000 تومان
52500000 تومان 70100000 تومان 52500000 تومان 52500000 تومان 41000000 تومان
56200000 تومان 77600000 تومان 56200000 تومان 56200000 تومان 42300000 تومان
59300000 تومان 83700000 تومان 59300000 تومان 59300000 تومان 43400000 تومان
59600000 تومان 84500000 تومان 59600000 تومان 59600000 تومان 43500000 تومان
59900000 تومان 85000000 تومان 59900000 تومان 59900000 تومان 43600000 تومان
62600000 تومان 90300000 تومان 44500000 تومان
71700000 تومان 108700000 تومان 71700000 تومان 71700000 تومان 47700000 تومان
lancaster
5
B.B
71800000 تومان 108800000 تومان 71800000 تومان 71800000 تومان 47800000 تومان
75900000 تومان 117000000 تومان 75900000 تومان 75900000 تومان 49200000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

47200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

58300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

51100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

61200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

49700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

68700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

53700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

53700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

70000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

52900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

70100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

52500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

56200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

77600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

56200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

56200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

83700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

84500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

85000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

62600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

90300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

44500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

71700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

108700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

71700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

71700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

47700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

71800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

108800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

71800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

71800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

47800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

75900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

117000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

75900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

75900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

49200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

تاریخ پرواز: 9،16،23 مهر ماه 1402

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

ویزا توریستی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور تایلند(بانکوک+پوکت)
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : دوشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : SalamAir