پدیده تراول
تاریخ اعتبار :
بهار 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
جزیره فی فی پوکت
مدت اقامت :
7شب و 8 روز
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
42800000 تومان 48050000 تومان 42800000 تومان 39380000 تومان
43860000 تومان 50160000 تومان 43860000 تومان 39760000 تومان
4460000 تومان 51760000 تومان 44660000 تومان 40040000 تومان
45760000 تومان 53960000 تومان 45760000 تومان 40430000 تومان
46510000 تومان 55460000 تومان 46510000 تومان 40690000 تومان
47210000 تومان 56860000 تومان 40930000 تومان
49160000 تومان 60760000 تومان 49160000 تومان 41620000 تومان
52310000 تومان 67060000 تومان 52310000 تومان 42720000 تومان
52550000 تومان 67550000 تومان 52550000 تومان 42800000 تومان
55310000 تومان 73060000 تومان 55310000 تومان 43770000 تومان
57060000 تومان 76560000 تومان 57060000 تومان 44380000 تومان
59810000 تومان 82060000 تومان 59810000 تومان 45340000 تومان
62350000 تومان 87150000 تومان 62350000 تومان 46230000 تومان
64860000 تومان 92160000 تومان 64860000 تومان 47110000 تومان
67510000 تومان 97460000 تومان 67510000 تومان 48040000 تومان
7100000 تومان 104450000 تومان 7100000 تومان 49250000 تومان
7100000 تومان 104450000 تومان 7100000 تومان 49250000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

39760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

44660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40040000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

52550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

52550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

55310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

55310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

43770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

57060000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

76560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

57060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

44380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

59810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

82060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

45340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

62350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

87150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

62350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

46230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

64860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

92160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

64860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

47110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

67510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

97460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

67510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

48040000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

104450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

49250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

104450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

49250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

شهر و خرید

طبیعت گردی

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (فی فی+پوکت) بهار 1402
روزهای رفت : پنجشنبه یکشنبه
روزهای برگشت : پنجشنبه یکشنبه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : SalamAir