پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
265 دلار +هزینه بلیط
شهر مقصد :
سنگاپور
مدت اقامت :
3 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
365 دلار 560 دلار 365 دلار 210 دلار
380 دلار 570 دلار 410 دلار 210 دلار
410 دلار 645 دلار 410 دلار 210 دلار
425 دلار 665 دلار 430 دلار 215 دلار
430 دلار 665 دلار 430 دلار 215 دلار
445 دلار 695 دلار 445 دلار 220 دلار
465 تومان 455 تومان 460 دلار 220 دلار
485 دلار 800 دلار 220 دلار
505 دلار 645 دلار 505 دلار 235 دلار
520 دلار 860 دلار 530 دلار 230 دلار
560 دلار 905 دلار 560 دلار 235 دلار
560 دلار 940 یورو 560 دلار 235 دلار
565 دلار 955 دلار 565 دلار 235 دلار
575 دلار 965 دلار 575 دلار 235 دلار

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

365 دلار

نرخ اتاق یک تخته

560 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

365 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

380 دلار

نرخ اتاق یک تخته

570 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

410 دلار

نرخ اتاق یک تخته

645 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

410 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

425 دلار

نرخ اتاق یک تخته

665 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

430 دلار

نرخ اتاق یک تخته

665 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

215 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

445 دلار

نرخ اتاق یک تخته

695 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

445 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

465 تومان

نرخ اتاق یک تخته

455 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

460 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

485 دلار

نرخ اتاق یک تخته

800 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

220 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

505 دلار

نرخ اتاق یک تخته

645 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

505 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

520 دلار

نرخ اتاق یک تخته

860 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

530 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

230 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

560 دلار

نرخ اتاق یک تخته

905 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

560 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

560 دلار

نرخ اتاق یک تخته

940 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

560 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

565 دلار

نرخ اتاق یک تخته

955 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

565 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

575 دلار

نرخ اتاق یک تخته

965 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

575 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

235 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

قیمت ها برای سه شب اقامت برای هر نفر است

پکیج شامل یم گشت نبم روز شهری، نرانسفر فرودگاهی و ویزا است

برای مسافرین که از پکیچ کوالا سنگاپور استفاده می کنند. یک ترانسفر یک طرفه اتوبوس مبلغ 25 دلارو ترانسفر دو طرفه کوالا سنگاپور مبلغ 45 دلار به مبالغ فوق اضافه می شود.

مبلغ 2.5% نرخ حواله به میالغ فوق اضافه می گردد

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور سنگاپور(نوروز 1402)
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت