پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
17,720,000 تومان
تاریخ اعتبار :
تاستان 1402
کشور :
گرجستان
شهر :
باتومی تفلیس
مدت اقامت :
7 شب (4 شب باتومی+3 شب تفلیس)
خط هوایی : Iran Aseman Airlines
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
17720000 تومان 22170000 تومان 15910000 تومان 12500000 تومان
18250000 تومان 23230000 تومان 15910000 تومان 12500000 تومان
18460000 تومان 23650000 تومان 15910000 تومان 12500000 تومان
ATU
4
B.B
19970000 تومان 25030000 تومان 17350000 تومان 12500000 تومان
L PLAZA
4
B.B
21210000 تومان 28100000 تومان 18060000 تومان 12500000 تومان
IBERIA
4
B.B
21880000 تومان 28980000 تومان 17770000 تومان 12500000 تومان
25590000 تومان 37910000 تومان 19390000 تومان 12500000 تومان
26120000 تومان 38970000 تومان 17770000 تومان 12500000 تومان
ASTORIA
4
B.B
26650000 تومان 40030000 تومان 23070000 تومان 12500000 تومان
28240000 تومان 43210000 تومان 23010000 تومان 12500000 تومان
44930000 تومان 68910000 تومان 35790000 تومان 12500000 تومان
BILTMORE
5
B.B
47180000 تومان 79510000 تومان 35740000 تومان 12500000 تومان
49570000 تومان 81100000 تومان 35520000 تومان 12500000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38970000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

68910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

79510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

81100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

تاریخ 15و17و18 تیر طبق پکیج می باشد / تاریخ 22و24و25و

/ 29و31 تیر و 1 مرداد 1.000.000 تومان افزایش نرخ دارد

پرواز آسمان / شنبه، یکشنبه و پنجشنبه ھا

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور (تفلیس+باتومی)
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : Iran Aseman Airlines