پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
4,600,000تومان
تاریخ اعتبار :
زمستان 1401
کشور مقصد :
گرجستان
شهر مقصد :
تفلیس
مدت اقامت :
4 شب
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
4,600,000 تومان 5,170,000 تومان 4,600,000 تومان 4,100,000 تومان
4,890,000 تومان 5,730,000 تومان 4,790,000 تومان 4,100,000 تومان
5,170,000 تومان 6,300,000 تومان 5,170,000 تومان 4,100,000 تومان
Hotel GNG
3
B.B
5,920,000 تومان 7,800,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
5,920,000 تومان 7,800,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
6,860,000 تومان 9,680,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
6,860,000 تومان 9,680,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
7,140,000 تومان 10,240,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
7,330,000 تومان 10,620,000 تومان 5,920,000 تومان 4,100,000 تومان
8,550,000 تومان 13,060,000 تومان 7,800,000 تومان 4,100,000 تومان
10,620,000 تومان 15,320,000 تومان 7,800,000 تومان 4,100,000 تومان
12,030,000 تومان 18,520,000 تومان 11,560,000 تومان 4,100,000 تومان
14,380,000 تومان 21,900,000 تومان 9,680,000 تومان 4,100,000 تومان
17,200,000 تومان 30,360,000 تومان 17,200,000 تومان 4,100,000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,600,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,170,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,600,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,890,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,730,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,170,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,300,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,170,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,920,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,800,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,920,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,800,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,860,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,680,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,860,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,680,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,140,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,240,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,330,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,620,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,920,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8,550,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,060,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,800,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10,620,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,320,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,800,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12,030,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18,520,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,560,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14,380,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21,900,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9,680,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17,200,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30,360,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17,200,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,100,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

ترانسفر فرودگاهی

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور تفلیس (4 شب)
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت