پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
43280000تومان
تاریخ اعتبار :
زمستان 1402
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
پوکت سامویی
مدت اقامت :
3 شب +4 شب پوکت
خط هوایی : SalamAir
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
43280000 تومان 48650000 تومان 40670000 تومان
43480000 تومان 49060000 تومان 43480000 تومان 40760000 تومان
43920000 تومان 49920000 تومان 43920000 تومان 40900000 تومان
44540000 تومان 51170000 تومان 41110000 تومان
45490000 تومان 53070000 تومان 41440000 تومان
46030000 تومان 54160000 تومان 46030000 تومان 41630000 تومان
46170000 تومان 54430000 تومان 46170000 تومان 41680000 تومان
46980000 تومان 56060000 تومان 46980000 تومان 41970000 تومان
43700000 تومان 56490000 تومان 46700000 تومان 42220000 تومان
47830000 تومان 57760000 تومان 47830000 تومان 42260000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

49920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

45490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

41970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

56490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42220000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

نوع تور

نقاط ناشناخته

ساحل

هنر و فرهنگ

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (پوکت+سامویی)
روزهای رفت : پنجشنبه
روزهای برگشت : جمعه
مناسب برای : خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
هزینه : اقتصادی
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : SalamAir