پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
28910000ریال
تاریخ اعتبار :
اسفند 1401
کشور مقصد :
تایلند
شهر مقصد :
پاتایا بانکوک
مدت اقامت :
3 شب پاتایا 4 شب بانکوک
خط هوایی : Mahan Air
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
28650000 تومان 32230000 تومان 26290000 تومان 24320000 تومان
28850000 تومان 32640000 تومان 26470000 تومان 24390000 تومان
29420000 تومان 33780000 تومان 24590000 تومان
29890000 تومان 34710000 تومان 27410000 تومان 24750000 تومان
30360000 تومان 35650000 تومان 27830000 تومان 24920000 تومان
31200000 تومان 37330000 تومان 28580000 تومان 25210000 تومان
31870000 تومان 38670000 تومان 29190000 تومان 25450000 تومان
32400000 تومان 39740000 تومان 29670000 تومان 24630000 تومان
32700000 تومان 40340000 تومان 29940000 تومان 25740000 تومان
32800000 تومان 40540000 تومان 30030000 تومان 25770000 تومان
35220000 تومان 45370000 تومان 26620000 تومان
38330000 تومان 51600000 تومان 3500000 تومان 27100000 تومان
39440000 تومان 53810000 تومان 28100000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32230000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

33780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

25770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

35220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

26620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

28100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

راهنمای تور

نوع تور

ساحل

شهر و خرید

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : تور (بانکوک+پاتایا)
مناسب برای : زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Mahan Air