پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
تاریخ اعتبار :
20 ،27 دی 4، 11، 18 بهمن
کشور :
تایلند
شهر :
پاتایا بانکوک
مدت اقامت :
5 شب پاتایا 3 شب بانکوک
خط هوایی : flydubai Airlines
دانلود پکیج :

رزرو (خرید) آنلاین

02148000096

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
38500000 تومان 46700000 تومان 33500000 تومان
36100000 تومان 41900000 تومان 32600000 تومان
39300000 تومان 48300000 تومان 41100000 تومان 41100000 تومان 33900000 تومان
40300000 تومان 50300000 تومان 41600000 تومان 41600000 تومان 34300000 تومان
40400000 تومان 50500000 تومان 34300000 تومان
41200000 تومان 52100000 تومان 42400000 تومان 42400000 تومان 34600000 تومان
41900000 تومان 53600000 تومان 43200000 تومان 43200000 تومان 34900000 تومان
42100000 تومان 54000000 تومان 43200000 تومان 43200000 تومان 35000000 تومان
43000000 تومان 55700000 تومان 42900000 تومان 42900000 تومان 35400000 تومان
43900000 تومان 57600000 تومان 43900000 تومان 43900000 تومان 35700000 تومان
46500000 تومان 62700000 تومان 47300000 تومان 47300000 تومان 36700000 تومان
46300000 تومان 62400000 تومان 46300000 تومان 46300000 تومان 36700000 تومان
47600000 تومان 64900000 تومان 48100000 تومان 48100000 تومان 37200000 تومان
47600000 تومان 64900000 تومان 47600000 تومان 47600000 تومان 37200000 تومان
the zign
5
B.B
48100000 تومان 65900000 تومان 48100000 تومان 48100000 تومان 37400000 تومان
lancaster
5
B.B
49900000 تومان 69500000 تومان 50700000 تومان 50700000 تومان 38100000 تومان
cape dara
5
B.B
51800000 تومان 73300000 تومان 51800000 تومان 51800000 تومان 38900000 تومان
3500000 تومان 40400000 تومان
61000000 تومان 91700000 تومان 61000000 تومان 61000000 تومان 42500000 تومان
37400000 تومان 44500000 تومان 37400000 تومان 37400000 تومان 33100000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

39300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

41100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

41600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

50500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

41200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

42400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

43200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

34900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

43200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

42900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

43900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

43900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

43900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

35700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

47300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

46300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

46300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

36700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

64900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

48100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

47600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

64900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

47600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

47600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

48100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

49900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

69500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

50700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

51800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

51800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

38900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

61000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

91700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

61000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

61000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

42500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

44500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

37400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

خدمات
صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

راهنما تور

نوع تور

ساحل

شهر و خرید

اطلاعات سفر
عنوان : تور تایلند (بانکوک+پاتایا)
روزهای رفت : دوشنبه
روزهای برگشت : جمعه
مناسب برای : زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان(جامعه هدف)
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : برنامه ریزی شده
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
شرکت های هواپیمایی : flydubai Airlines