پدیده تراول
شروع قیمت ها از :
11,540,000 تومان
تاریخ اعتبار :
نوروز 1402
کشور مقصد :
ترکیه
شهر مقصد :
استانبول
مدت اقامت :
4 شب و 5 روز
خط هوایی : Qeshm Airlines
دانلود پکیج :

اطلاعات هتل

نام هتل درجه خدمات
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
11,540,000 تومان 13,800,000 تومان 10,910,000 تومان 8,300,000 تومان
ATRO SISL
3
B.B
12,160,000 تومان 15,250,000 تومان 11,120,000 تومان 8,300,000 تومان
12,370,000 تومان 15,460,000 تومان 11,120,000 تومان 8,300,000 تومان
12,580,000 تومان 15,880,000 تومان 11,120,000 تومان 8,300,000 تومان
12,580,000 تومان 16,080,000 تومان 10,910,000 تومان 8,300,000 تومان
13,410,000 تومان 17,540,000 تومان 12,160,000 تومان 8,300,000 تومان
13,830,000 تومان 18,370,000 تومان 11,950,000 تومان 8,300,000 تومان
14,310,000 تومان 19,320,000 تومان 14,310,000 تومان 8,300,000 تومان
14,660,000 تومان 110,240,000 تومان 12,160,000 تومان 8,300,000 تومان
14,760,000 تومان 110,690,000 تومان 11,110,000 تومان 8,300,000 تومان
16,530,000 تومان 24,200,000 تومان 12,160,000 تومان 8,300,000 تومان
19,320,000 تومان 29,350,000 تومان 16,130,000 تومان 8,300,000 تومان
19,550,000 تومان 29,580,000 تومان 15,670,000 تومان 8,300,000 تومان
20,230,000 تومان 30,490,000 تومان 13,620,000 تومان 8,300,000 تومان
20,270,000 تومان 30,020,000 تومان 11,950,000 تومان 8,300,000 تومان
20,460,000 تومان 32,090,000 تومان 14,530,000 تومان 8,300,000 تومان
27,300,000 تومان 45,770,000 تومان 11,480,000 تومان 8,300,000 تومان

اطلاعات هتل

درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11,540,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,800,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10,910,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12,160,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,250,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,120,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12,370,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,460,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,120,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12,580,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,880,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,120,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12,580,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16,080,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10,910,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13,410,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17,540,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12,160,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13,830,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18,370,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,950,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14,310,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19,320,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14,310,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14,660,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

110,240,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12,160,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14,760,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

110,690,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,110,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16,530,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24,200,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12,160,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19,320,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29,350,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16,130,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19,550,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29,580,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15,670,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20,230,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30,490,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13,620,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20,270,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30,020,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,950,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20,460,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32,090,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14,530,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

27,300,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

45,770,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11,480,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,300,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه سفر

بدلیل نوسانات نرخ ارز قیمت به روز تلفنی گرفته شود

خدمات
صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

راهنمای تور

نوع تور

شهر و خرید

ساحل

هنر و فرهنگ

اطلاعات سفر
نام تور برنامه ریزی شده : توراستانبول 4شب (بهار 1402)
روزهای رفت : چهارشنبه
روزهای برگشت : یکشنبه
هزینه : اقتصادی
سطح سختی : آسان
محل اقامت : هتل
حمل و نقل : هواپیما
نوع پرواز : چارتر
کلاس پرواز : کلاس اقتصادی
نوع بلیط : بلیط رفت و برگشت
خط هوایی : Qeshm Airlines